Գրաֆիկական դիզայն

Հաղորդակցության ընթացքում մարդու մոտ առաջնահերթ տեղի է ունենում վիզուալ սպառումը: Մարդկանց մեծ մասը, այդ թվում՝ թվային միջավայրում գնումներ կատարելիս, նախևառաջ հիմնվում է ապրանքի տեսքի՝ դիզայնի վրա:  Ցանկացած դիզայն մշակելիս մենք հիմնվում ենք սպառողի հոգեբանության վրա՝ մարքեթինգային լավագույն լուծումներ ստանալու համար: Մեր ստեղծարար թիմը պատրաստ է մատուցել Ձեզ հետևյալ ծառայությունները՝

  • Բրենդինգ և լոգո
  • Վեբ բաններներ
  • Արտաքին գովազդ
  • Տպագիր նյութերի պատրաստում՝ այցեքարտ, բուկլետ և այլն
  • Ֆոտոնկարահանում